Üyelik Tipleri

 •  

  Ulusal Tıbbi Aygıt Düzenleme Kuruluşları

 • Tıbbi Aygıtlarla ve bunların Bakımlarıyla İlgilenen Mühendislik Kuruluşları Envanter, alım, e-ticaret için GMDN'yi kullanan Hastaneler ve Sağlık İdareleri

 •  

  Uyumluluk Değerlendirme Kuruluşları Yetkili Tıbbi Aygıt Müfettişlikleri

 • GMDN veri tabanı ve IT sistemlerinin Kullanıcıları arasında GMDN Ajanslığı Lisans Anlaşmaları - GMDN Ajanslığı ile görüşülerek düzenlenmiş kolaylık

 • Ajanslık tarafından GMDN'nin belli bir dil versiyonunun çevirisi için yeterli tercümanlar olarak Tanınan Çeviri Kuruluşları ile yapılan GMDN Ajanslığı Lisans Anlaşması.

 •  

  Belli Tıbbi Aygıt Danışma Kuruluşları için formüle edilmiş özel üyelik.

 •  

  Diğerleri.